Hlavní menu:


Missa chrismatis v HK

05.05.2008 20:43:02
01 Skupinka
01 Skupinka
02 Katedrála
02 Katedrála
03 Detail
03 Detail
04 Nácvik liturgie
04 Nácvik liturgie
05 Úklid sněhu
05 Úklid sněhu
06 Skupinka
06 Skupinka
07 Informace
07 Informace
08 Průvod
08 Průvod
09 Průvod
09 Průvod
10 Průvod
10 Průvod
11 Průvod
11 Průvod
12 V katedrále
12 V katedrále
13 Biskupové
13 Biskupové
14 Začátek bohoslužby
14 Začátek bohoslužby
15 Pozdrav
15 Pozdrav
16 Modlitba
16 Modlitba
17 Čtení
17 Čtení
18 Žalm
18 Žalm
19 Průvod s evangeliářem
19 Průvod s evangeliářem
20 Evangelium
20 Evangelium
21 Kázání
21 Kázání
22 Detail
22 Detail
23 Obnova kněžských závazků
23 Obnova kněžských závazků
24 Komentář
24 Komentář
25 Průvod
25 Průvod
26 Detail
26 Detail
27 Obětní dary
27 Obětní dary
28 Kalichy
28 Kalichy
29 Detail
29 Detail
30 Bohoslužba oběti
30 Bohoslužba oběti
31 Asistence
31 Asistence
32 Svěcení oleje
32 Svěcení oleje
33 Modlitba
33 Modlitba
34 Nádoba
34 Nádoba
35 Nápis
35 Nápis
36 Pozdravení pokoje
36 Pozdravení pokoje
37 Pozdravení pokoje kněžím
37 Pozdravení pokoje kněžím
38 Nádoby
38 Nádoby
39 Nádoby
39 Nádoby
40 Detail
40 Detail
41 Svěcení oleje
41 Svěcení oleje
42 Jáhni
42 Jáhni
43 Přidávání balzámu
43 Přidávání balzámu
44 Celkový pohled
44 Celkový pohled
45 Pozvánka pro ministranty
45 Pozvánka pro ministranty
46 Blahopřání
46 Blahopřání
47 Závěrečná modlitba
47 Závěrečná modlitba
48 Naslouchání
48 Naslouchání
49 Berla
49 Berla
50 U katedrály
50 U katedrály
51 Poděkování
51 Poděkování
52 Agape kněží
52 Agape kněží
53 Agape pro ministranty
53 Agape pro ministranty
54 Detail
54 Detail
55 Katedrála
55 Katedrála
56 Bohu díky
56 Bohu díky

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018