Hlavní menu:


Kněžské svěcení v katedrále sv. Ducha

05.05.2008 18:48:33
01 Informace
01 Informace
02 Průvod
02 Průvod
03 V katedrále
03 V katedrále
04 Před oltářem
04 Před oltářem
05 Začátek bohoslužby
05 Začátek bohoslužby
06 Pozdrav
06 Pozdrav
07 Prosba o udělení svěcení
07 Prosba o udělení svěcení
08 Jáhnové
08 Jáhnové
09 Představování
09 Představování
10 Jsem připraven...
10 Jsem připraven...
11 Svědectví
11 Svědectví
12 Modlitba
12 Modlitba
13 Čtení
13 Čtení
14 Naslouchání
14 Naslouchání
15 V presbytáři
15 V presbytáři
16 Čtení
16 Čtení
17 Evangelium
17 Evangelium
18 Naslouchání
18 Naslouchání
19 Žehnání evangeliářem
19 Žehnání evangeliářem
20 Kázání
20 Kázání
21 Detail
21 Detail
22 Berla
22 Berla
23 Otázky
23 Otázky
24 Detail
24 Detail
25 Jáhnové
25 Jáhnové
26 Slib
26 Slib
27 Během litanií
27 Během litanií
28 Modlitba
28 Modlitba
29 Vkládání rukou
29 Vkládání rukou
30 Vkládání rukou
30 Vkládání rukou
31 Vkládání rukou
31 Vkládání rukou
32 Detail
32 Detail
33 Modlitba
33 Modlitba
34 Oblékání ornátů
34 Oblékání ornátů
35 Detail
35 Detail
36 Novokněží
36 Novokněží
37 Olej Křižmo
37 Olej Křižmo
38 Pomazání
38 Pomazání
39 Detail
39 Detail
40 Přinesení darů
40 Přinesení darů
41 Předání darů
41 Předání darů
42 Detail
42 Detail
43 U oltáře
43 U oltáře
44 Pozdravení
44 Pozdravení
45 Asistence
45 Asistence
46 Dary
46 Dary
47 Lavabo novokněží
47 Lavabo novokněží
48 Novokněží
48 Novokněží
49 Poděkování
49 Poděkování
50 Detail
50 Detail
51 Naslouchání
51 Naslouchání
52 Slovo závěrem
52 Slovo závěrem
53 Novokněžské požehnání
53 Novokněžské požehnání
54 Text
54 Text
55 Biskupové
55 Biskupové
56 Závěrečná modlitba
56 Závěrečná modlitba
57 Před katedrálou
57 Před katedrálou
58 Před rezidencí
58 Před rezidencí
59 Rozdání obálek
59 Rozdání obálek
60 Společné foto
60 Společné foto
61 Blahopřání
61 Blahopřání
62 Blahopřání z Rané
62 Blahopřání z Rané
63 Blahopřání z Pardubic
63 Blahopřání z Pardubic
64 Bohu díky
64 Bohu díky

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018