Hlavní menu:


Jáhenské svěcení Martina Poláčka, SDB

05.05.2008 20:17:25
01 Pozvánka
01 Pozvánka
02 Znak
02 Znak
03 Kaple sv. Václava
03 Kaple sv. Václava
04 Poslední informace
04 Poslední informace
05 Cestou do kaple
05 Cestou do kaple
06 Biskup Karel
06 Biskup Karel
07 Informace o jáhenství
07 Informace o jáhenství
08 Svíce
08 Svíce
09 Příchod k oltáři
09 Příchod k oltáři
10 Světitel a svěcenec
10 Světitel a svěcenec
11 Schola
11 Schola
12 Dalmatika a evangeliář
12 Dalmatika a evangeliář
13 Začátek slavnosti
13 Začátek slavnosti
14 Přivítání
14 Přivítání
15 Detail
15 Detail
16 Svědectví o kandidátovi
16 Svědectví o kandidátovi
17 Kandidát jáhenství
17 Kandidát jáhenství
18 Modlitba
18 Modlitba
19 Čtení
19 Čtení
20 Naslouchání
20 Naslouchání
21 Žalm
21 Žalm
22 Naslouchání
22 Naslouchání
23 Čtení
23 Čtení
24 Evangelium
24 Evangelium
25 Kázání
25 Kázání
26 Detail
26 Detail
27 Prosba o Ducha svatého
27 Prosba o Ducha svatého
28 Zpěváci
28 Zpěváci
29 Komentář
29 Komentář
30 Otázky
30 Otázky
31 Během litanií
31 Během litanií
32 Vkládání rukou
32 Vkládání rukou
33 Konsekrační modlitba
33 Konsekrační modlitba
34 Přijetí štoly
34 Přijetí štoly
35 Přijetí dalmatiky
35 Přijetí dalmatiky
36 Modlitba
36 Modlitba
37 Sbor
37 Sbor
38 Přijetí evangeliáře
38 Přijetí evangeliáře
39 Detail
39 Detail
40 Pax
40 Pax
41 Trojice
41 Trojice
42 Obětní průvod
42 Obětní průvod
43 Předávání darů
43 Předávání darů
44 Požehnání
44 Požehnání
45 Dary
45 Dary
46 Příprava oltáře
46 Příprava oltáře
47 Požehnaný jsi Hospodine...
47 Požehnaný jsi Hospodine...
48 Jáhni
48 Jáhni
49 Jáhen Martin
49 Jáhen Martin
50 Asistence
50 Asistence
51 Modlitba po přijímání
51 Modlitba po přijímání
52 Poděkování
52 Poděkování
53 Dík rodičům
53 Dík rodičům
54 Radost
54 Radost
55 Díky světiteli
55 Díky světiteli
56 Dar
56 Dar
57 Dík schole
57 Dík schole
58 Potlesk
58 Potlesk
59 Požehnání
59 Požehnání
60 Společné foto
60 Společné foto
61 Trojice
61 Trojice
62 Blahopřání
62 Blahopřání
63 Rozhovor pro televizi
63 Rozhovor pro televizi
64 Hostina
64 Hostina

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018