Hlavní menu:


Hlavní diecézní pouť v Malých Svatoňovicích

05.05.2008 19:03:45
01 Informace
01 Informace
02 Interiér kostela
02 Interiér kostela
03 Detail
03 Detail
04 Přivítání poutníků
04 Přivítání poutníků
05 Moderátor
05 Moderátor
06 Slovo paní starostky
06 Slovo paní starostky
07 Detail
07 Detail
08 Slovo místního správce
08 Slovo místního správce
09 Slovo biskupa
09 Slovo biskupa
10 Sbor
10 Sbor
11 Pohled na náměstí
11 Pohled na náměstí
12 Uvedení katecheze
12 Uvedení katecheze
13 Katecheze
13 Katecheze
14 Detail
14 Detail
15 Příprava ohňostroje
15 Příprava ohňostroje
16 Znak obce
16 Znak obce
17 Uvedení žehnání praporů
17 Uvedení žehnání praporů
18 Detail
18 Detail
19 Prapory
19 Prapory
20 Slovo politika
20 Slovo politika
21 Slovo biskupa
21 Slovo biskupa
22 Modlitba
22 Modlitba
23 Prapor horníků
23 Prapor horníků
24 Prapor hasičů
24 Prapor hasičů
25 Žehnání
25 Žehnání
26 Pokropení
26 Pokropení
27 Hymna
27 Hymna
28 Třešňový sad
28 Třešňový sad
29 Detail portálu
29 Detail portálu
30 Kaple Radosti
30 Kaple Radosti
31 Kalvárie
31 Kalvárie
32 Boží hrob
32 Boží hrob
33 Květy
33 Květy
34 Květ
34 Květ
35 Pařez
35 Pařez
36 Pavučina
36 Pavučina
37 Kříž
37 Kříž
38 Příchod k oltáři
38 Příchod k oltáři
39 Začátek bohoslužby
39 Začátek bohoslužby
40 Úkon kajícnosti
40 Úkon kajícnosti
41 Sbor
41 Sbor
42 Čtení
42 Čtení
43 Evangelium
43 Evangelium
44 Žehnání evangeliářem
44 Žehnání evangeliářem
45 Kázání
45 Kázání
46 Detail
46 Detail
47 Přinesení kadidla
47 Přinesení kadidla
48 Po přečtení přímluvy
48 Po přečtení přímluvy
49 Detail
49 Detail
50 Obětní průvod
50 Obětní průvod
51 Předávání darů
51 Předávání darů
52 Bohoslužba oběti
52 Bohoslužba oběti
53 Poděkování
53 Poděkování
54 Detail
54 Detail
55 Závěr bohoslužby
55 Závěr bohoslužby
56 Deo gratias
56 Deo gratias

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018