Hlavní menu:


Farní kolo Biblické olympiády

05.05.2008 16:21:50
01 Ve farním sále
01 Ve farním sále
02 Nad rozřazovacím testem
02 Nad rozřazovacím testem
03 Ladění techniky
03 Ladění techniky
04 Vyhodnocení testů
04 Vyhodnocení testů
05 Malování
05 Malování
06 Správné odpovědi
06 Správné odpovědi
07 Informace
07 Informace
08 Ostrý test
08 Ostrý test
09 Občerstvení
09 Občerstvení
10 Nad testy
10 Nad testy
11 Nad testy
11 Nad testy
12 Porada
12 Porada
13 Vyhodnocování
13 Vyhodnocování
14 Info k další části soutěže
14 Info k další části soutěže
15 Správné odpovědi
15 Správné odpovědi
16 Otázka za 400
16 Otázka za 400
17 Rozmýšlení
17 Rozmýšlení
18 Odpověď
18 Odpověď
19 Porada před odpovědí
19 Porada před odpovědí
20 Pantomima K+M+B
20 Pantomima K+M+B
21 Výledky olympiády
21 Výledky olympiády
22 Soutěžící
22 Soutěžící
23 Výsledky farního kola
23 Výsledky farního kola
24 Cena pro vítězné družstvo
24 Cena pro vítězné družstvo

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018