Hlavní menu:


Diecézní setkání mládeže v HK

05.05.2008 20:37
01 Informace
01 Informace
02 Dary Ducha svatého
02 Dary Ducha svatého
03 Dary
03 Dary
04 Dary
04 Dary
05 Dary
05 Dary
06 VeKa
06 VeKa
07 Moderátoři
07 Moderátoři
08 První řada
08 První řada
09 Detail
09 Detail
10 Pozdrav biskupa
10 Pozdrav biskupa
11 Celkový pohled
11 Celkový pohled
12 Pozdrav arcibiskupa
12 Pozdrav arcibiskupa
13 Pozdrav biskupa
13 Pozdrav biskupa
14 Potlesk
14 Potlesk
15 Rozhovor
15 Rozhovor
16 Naslouchjící UCHO
16 Naslouchjící UCHO
17 Rozhovor UŠÍ
17 Rozhovor UŠÍ
18 Zástupci vikariátů
18 Zástupci vikariátů
19 Prezentace - Pardubice
19 Prezentace - Pardubice
20 Předání pověření
20 Předání pověření
21 Slovo na den
21 Slovo na den
22 Naslouchání
22 Naslouchání
23 Detail
23 Detail
24 Katecheze
24 Katecheze
25 Naslouchání
25 Naslouchání
26 VeKa
26 VeKa
27 Kontakt na vlaječku
27 Kontakt na vlaječku
28 Zkušenosti s Duchem svatým
28 Zkušenosti s Duchem svatým
29 Účastníci Sydney
29 Účastníci Sydney
30 Dotaz
30 Dotaz
31 Králíci cestou na Velehrad
31 Králíci cestou na Velehrad
32 Králíci
32 Králíci
33 Rozhovor
33 Rozhovor
34 Společně na Velehrad
34 Společně na Velehrad
35 Prezentace Vesmíru
35 Prezentace Vesmíru
36 Vyměna vlaječek
36 Vyměna vlaječek
37 Pozvánka
37 Pozvánka
38 Pohybovka
38 Pohybovka
39 Účastníci
39 Účastníci
40 Informace
40 Informace
41 Přispěvek
41 Přispěvek
42 Oběd
42 Oběd
43 Východ z budovy
43 Východ z budovy
44 Před budovou
44 Před budovou
45 Nabídky skupinek
45 Nabídky skupinek
46 Nabídky skupinek
46 Nabídky skupinek
47 Dobrou chuť
47 Dobrou chuť
48 Katedrála - svátost smíření
48 Katedrála - svátost smíření
49 Křížová cesta
49 Křížová cesta
50 Křížová cesta
50 Křížová cesta
51 Křížová cesta
51 Křížová cesta
52 Křížová cesta
52 Křížová cesta
53 Křížová cesta
53 Křížová cesta
54 Křížová cesta
54 Křížová cesta
55 Věže katedrály
55 Věže katedrály
56 Křížová cesta
56 Křížová cesta
57 Křížová cesta
57 Křížová cesta
58 Křížová cesta
58 Křížová cesta
59 Křížová cesta
59 Křížová cesta
60 Křížová cesta
60 Křížová cesta
61 Křížová cesta
61 Křížová cesta
62 Křížová cesta
62 Křížová cesta
63 Křížová cesta
63 Křížová cesta
64 Liturgický průvod
64 Liturgický průvod
65 Vstup do katedrály
65 Vstup do katedrály
66 Před oltářem
66 Před oltářem
67 Před oltářem
67 Před oltářem
68 Začátek bohoslužby
68 Začátek bohoslužby
69 Úvodní pozdrav
69 Úvodní pozdrav
70 Čtení
70 Čtení
71 Průvod s evangeliářem
71 Průvod s evangeliářem
72 Kázání
72 Kázání
73 Úvod k přímluvám
73 Úvod k přímluvám
74 Modlitba
74 Modlitba
75 Přímluvy
75 Přímluvy
76 Detail
76 Detail
77 Dary
77 Dary
78 Modlitba
78 Modlitba
79 Bohoslužba oběti
79 Bohoslužba oběti
80 Květ
80 Květ
81 Poděkování
81 Poděkování
82 Díky organizátorům setkání
82 Díky organizátorům setkání
83 Paprsky
83 Paprsky
84 Před požehnáním
84 Před požehnáním
85 Závěrem
85 Závěrem
86 Před katedrálou
86 Před katedrálou
87 Dar pro účastníky
87 Dar pro účastníky
88 Deo gratias
88 Deo gratias

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018