Hlavní menu:


Diecézní setkání ministrantů

05.05.2008 20:55:22
01 Skupinka z Pardubic
01 Skupinka z Pardubic
02 Cestou na faru
02 Cestou na faru
03 Info
03 Info
04 Před farou
04 Před farou
05 Recepce
05 Recepce
06 Seznámení s programem setkání
06 Seznámení s programem setkání
07 Naslouchání
07 Naslouchání
08 Cestou na stanoviště
08 Cestou na stanoviště
09 První stanoviště
09 První stanoviště
10 Svazování
10 Svazování
11 Společně
11 Společně
12 Rychlé občerstvení
12 Rychlé občerstvení
13 Další stanoviště
13 Další stanoviště
14 Zadání úkolu
14 Zadání úkolu
15 Text
15 Text
16 Přenášení textu
16 Přenášení textu
17 Zpracování
17 Zpracování
18 Poslechová hádanka
18 Poslechová hádanka
19 Stanoviště Rodina
19 Stanoviště Rodina
20 Sportovní stanoviště
20 Sportovní stanoviště
21 Trojice
21 Trojice
22 Společně
22 Společně
23 Oběd
23 Oběd
24 Stanoviště Internet
24 Stanoviště Internet
25 Naslouchání
25 Naslouchání
26 Obraz
26 Obraz
27 Obraz
27 Obraz
28 Zapisování nejnavštěvovanějších odkazů
28 Zapisování nejnavštěvovanějších odkazů
29 Vkládání odkazů do sítě
29 Vkládání odkazů do sítě
30 Stanoviště Hasiči
30 Stanoviště Hasiči
31 Už ho nesou...
31 Už ho nesou...
32 Přeložení
32 Přeložení
33 Transport lanovkou
33 Transport lanovkou
34 Zásah
34 Zásah
35 Příběh o odvaze
35 Příběh o odvaze
36 Stanoviště Farnost
36 Stanoviště Farnost
37 Kdo patří do farnosti...
37 Kdo patří do farnosti...
38 Služba ministranta
38 Služba ministranta
39 Liturgické oděvy
39 Liturgické oděvy
40 Strojení pana arcibiskupa
40 Strojení pana arcibiskupa
41 Liturgické předměty
41 Liturgické předměty
42 Přesun na poslední stanoviště
42 Přesun na poslední stanoviště
43 Stanoviště Škola
43 Stanoviště Škola
44 Zadání úkolu
44 Zadání úkolu
45 Na startu
45 Na startu
46 Rozšifrování
46 Rozšifrování
47 Výsledek
47 Výsledek
48 Nejlepší - 10 bodů
48 Nejlepší - 10 bodů
49 Společné foto
49 Společné foto
50 Zastávka u hasičů
50 Zastávka u hasičů
51 Obtěžkání techniky
51 Obtěžkání techniky
52 Svazování batohů
52 Svazování batohů
53 Cestou k uložení
53 Cestou k uložení
54 Radost
54 Radost
55 Před farou
55 Před farou
56 Před farou
56 Před farou
57 Před farou
57 Před farou
58 Organizátoři
58 Organizátoři
59 Biskup
59 Biskup
60 Před kostelem
60 Před kostelem
61 Průvod
61 Průvod
62 Příchod do kostela
62 Příchod do kostela
63 Příchod k oltáři
63 Příchod k oltáři
64 Příchod k oltáři
64 Příchod k oltáři
65 Ministranti
65 Ministranti
66 Přivítání
66 Přivítání
67 Představení ministrantů dle farností
67 Představení ministrantů dle farností
68 Mapa diecéze
68 Mapa diecéze
69 Pozdrav skupinek
69 Pozdrav skupinek
70 Čtení
70 Čtení
71 Evangelium
71 Evangelium
72 Kázání
72 Kázání
73 Přímluvy
73 Přímluvy
74 Detail
74 Detail
75 Obětní dary
75 Obětní dary
76 Bohoslužba oběti
76 Bohoslužba oběti
77 Vyhlášení výsledků
77 Vyhlášení výsledků
78 Naslouchání
78 Naslouchání
79 Ocenění
79 Ocenění
80 Poděkování organizátorům
80 Poděkování organizátorům
81 Dar pro pana biskupa
81 Dar pro pana biskupa
82 Celkový pohled
82 Celkový pohled
83 Závěr bohoslužby
83 Závěr bohoslužby
84 U kropenky
84 U kropenky
85 Před kostelem
85 Před kostelem
86 Detail daru
86 Detail daru
87 Před farou
87 Před farou
88 Vítězné družstvo
88 Vítězné družstvo

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018