Hlavní menu:


Diecézní setkání ministrantů

05.05.2008 18:15:10
001 Příprava
001 Příprava
002 Pomoc
002 Pomoc
003 Informace
003 Informace
004 Před začátkem
004 Před začátkem
005 Info pro vedoucí skupinek
005 Info pro vedoucí skupinek
006 Vedoucí skupinek
006 Vedoucí skupinek
007 Mapa
007 Mapa
008 Info pro stanoviště
008 Info pro stanoviště
009 U recepce
009 U recepce
010 Příchod
010 Příchod
011 Informace
011 Informace
012 U mapy
012 U mapy
013 Text písně
013 Text písně
014 Mapa účastníků
014 Mapa účastníků
015 Cestou na stanoviště
015 Cestou na stanoviště
016 Skupinka starších ministrantů
016 Skupinka starších ministrantů
017 Zpracování údajů
017 Zpracování údajů
018 První stanoviště
018 První stanoviště
019 Rozdání cedulek
019 Rozdání cedulek
020 Skládání
020 Skládání
021 U tabule
021 U tabule
022 Souboj
022 Souboj
023 Slavníkovci
023 Slavníkovci
024 Přemyslovci
024 Přemyslovci
025 Druhé stanoviště
025 Druhé stanoviště
026 Ukryté zprávy
026 Ukryté zprávy
027 Lovení zpráv
027 Lovení zpráv
028 Vyjmutí zprávy
028 Vyjmutí zprávy
029 Skládání
029 Skládání
030 Úspěšný lov
030 Úspěšný lov
031 Třetí stanoviště
031 Třetí stanoviště
032 O sv. Vojtěchu
032 O sv. Vojtěchu
033 Společné foto
033 Společné foto
034 Čtvrté stanoviště
034 Čtvrté stanoviště
035 Celkový pohled
035 Celkový pohled
036 Úkol na čas
036 Úkol na čas
037 Zhášení svíček
037 Zhášení svíček
038 Detail
038 Detail
039 Páté stanoviště
039 Páté stanoviště
040 Pamatování
040 Pamatování
041 Katecheze
041 Katecheze
042 Pohled na farní dvůr
042 Pohled na farní dvůr
043 Šesté stanoviště
043 Šesté stanoviště
044 Celkový pohled
044 Celkový pohled
045 Souboj
045 Souboj
046 Výklad
046 Výklad
047 Detail
047 Detail
048 S mečem
048 S mečem
049 Materiál na stavbu
049 Materiál na stavbu
050 Brána
050 Brána
051 Pronášení
051 Pronášení
052 Skupinka
052 Skupinka
053 Sedmé stanoviště
053 Sedmé stanoviště
054 Na stanovišti
054 Na stanovišti
055 Hesla
055 Hesla
056 Razítko
056 Razítko
057 Osmé stanoviště
057 Osmé stanoviště
058 Stavba
058 Stavba
059 Skupinka
059 Skupinka
060 Kuňka
060 Kuňka
061 Cestou k obědu
061 Cestou k obědu
062 Příprava
062 Příprava
063 Opékání
063 Opékání
064 Před perníkovou chaloupkou
064 Před perníkovou chaloupkou
065 Cestou na mši
065 Cestou na mši
066 Pozdravení
066 Pozdravení
067 Skupinka
067 Skupinka
068 Průvod
068 Průvod
069 Průvod
069 Průvod
070 Detail
070 Detail
071 V kostele
071 V kostele
072 Asistence
072 Asistence
073 Přivítání
073 Přivítání
074 Úvodní slovo
074 Úvodní slovo
075 Přestavení vikariátů
075 Přestavení vikariátů
076 Schola
076 Schola
077 Ministranti
077 Ministranti
078 Žehnání vody
078 Žehnání vody
079 Kněží
079 Kněží
080 Pokropení
080 Pokropení
081 Focení
081 Focení
082 Kázání
082 Kázání
083 Naslouchání
083 Naslouchání
084 Detail
084 Detail
085 Pohled z kůru
085 Pohled z kůru
086 Presbytář
086 Presbytář
087 Naslouchání
087 Naslouchání
088 Přímluvy
088 Přímluvy
089 Přímluvy
089 Přímluvy
090 Přímluvy
090 Přímluvy
091 Příprava darů
091 Příprava darů
092 Erby
092 Erby
093 U oltáře
093 U oltáře
094 Výsledky
094 Výsledky
095 Předávání odměn
095 Předávání odměn
096 Předávání odměn
096 Předávání odměn
097 Ministranti
097 Ministranti
098 Předávání odměn
098 Předávání odměn
099 Poděkování kněžím
099 Poděkování kněžím
100 Slovo na rozloučení
100 Slovo na rozloučení
101 Dárek - biskupský chlebíček
101 Dárek - biskupský chlebíček
102 Průvod
102 Průvod
103 Závěrem
103 Závěrem
104 Cestou na faru
104 Cestou na faru

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018