Hlavní menu:


Dětská půlnoční *06

05.05.2008 16:59:04
01 Příchod k oltáři
01 Příchod k oltáři
02 Kříž a svíce
02 Kříž a svíce
03 Bohoslužba slova
03 Bohoslužba slova
04 S evangeliářem
04 S evangeliářem
05 Průvod
05 Průvod
06 U ambonu
06 U ambonu
07 Evangelium
07 Evangelium
08 Přímluvy
08 Přímluvy
09 Dary
09 Dary
10 Příprava darů
10 Příprava darů
11 Betlém
11 Betlém
12 Modlitba
12 Modlitba
13 Kolem oltáře
13 Kolem oltáře
14 Modlitba Páně
14 Modlitba Páně
15 Ministranti
15 Ministranti
16 Slavnostní požehání
16 Slavnostní požehání

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018