Hlavní menu:


Dětská mše svatá - žehnání misijních dárků

13.10.2008 22:27:25
01 Příchod k oltáři
01 Příchod k oltáři
02 Pozdravení
02 Pozdravení
03 Čtení
03 Čtení
04 Evangelium
04 Evangelium
05 Kázání
05 Kázání
06 Kázání
06 Kázání
07 Kázání
07 Kázání
08 Kázání
08 Kázání
09 Kázání
09 Kázání
10 Přímluvy
10 Přímluvy
11 Dary
11 Dary
12 Dary
12 Dary
13 Modlitba
13 Modlitba
14 Modlitba
14 Modlitba
15 Schola
15 Schola
16 Modlitba
16 Modlitba
17 Pokropení
17 Pokropení
18 detail
18 detail
19 Losování
19 Losování
20 Závěrem
20 Závěrem

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018