Hlavní menu:


Dětská mše svatá s návštěvou sv. Mikuláše

05.05.2008 16:37:32
01 Příchod k oltáři
01 Příchod k oltáři
02 Žehnání věnců
02 Žehnání věnců
03 Věřící
03 Věřící
04 Adventní dar
04 Adventní dar
05 Adventní svíce
05 Adventní svíce
06 Lucerna na roráty
06 Lucerna na roráty
07 Během kázání
07 Během kázání
08 Ministranti
08 Ministranti
09 Přímluvy
09 Přímluvy
10 Před oltářem
10 Před oltářem
11 Sbírka na aparaturu
11 Sbírka na aparaturu
12 Otče náš
12 Otče náš
13 Příchod hosta
13 Příchod hosta
14 Pozdravení
14 Pozdravení
15 Naslouchání
15 Naslouchání
16 Poděkování
16 Poděkování
17 Píseň pro Mikuláše
17 Píseň pro Mikuláše
18 Rozdávání dárků
18 Rozdávání dárků
19 S andělem
19 S andělem
20 S Mikulášem
20 S Mikulášem
21 Odnášení věnců
21 Odnášení věnců
22 Nabídka výrobků
22 Nabídka výrobků
23 Detail
23 Detail
24 Výtěžek prodeje pro adoptované děti
24 Výtěžek prodeje pro adoptované děti

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018