Hlavní menu:


Dětská bohoslužba o svátku Křtu Páně

05.05.2008 17:19:05
01 Příchod k oltáři
01 Příchod k oltáři
02 Žehnání vody
02 Žehnání vody
03 Zpěv antifony
03 Zpěv antifony
04 Čtení
04 Čtení
05 Průvod s evangeliářem
05 Průvod s evangeliářem
06 Kázání
06 Kázání
07 Naslouchání
07 Naslouchání
08 Aktuální okno
08 Aktuální okno
09 Ministranti
09 Ministranti
10 Ministranti
10 Ministranti
11 Přijímání darů
11 Přijímání darů
12 Rozdávání obrázků
12 Rozdávání obrázků
13 Modlitba
13 Modlitba
14 Věřící
14 Věřící
15 Modlitba Otčenáš
15 Modlitba Otčenáš
16 V kruhu
16 V kruhu
17 Představení
17 Představení
18 Přivítání
18 Přivítání
19 Ocenění ministrantů
19 Ocenění ministrantů
20 Losování
20 Losování
21 Narodil se Kristus Pán...
21 Narodil se Kristus Pán...
22 U Betléma
22 U Betléma
23 Odnášení Betléma
23 Odnášení Betléma
24 Odnášení Betléma
24 Odnášení Betléma

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018