Hlavní menu:


Celodiecézní kněžský den

05.05.2008 19:43:06
01 Velké náměstí
01 Velké náměstí
02 Přivítání
02 Přivítání
03 Před bohoslužbou
03 Před bohoslužbou
04 Čelo průvodu
04 Čelo průvodu
05 Kněží
05 Kněží
06 Asistence
06 Asistence
07 Úvodní slovo
07 Úvodní slovo
08 Detail
08 Detail
09 Čtení
09 Čtení
10 Detail
10 Detail
11 S evangeliářem
11 S evangeliářem
12 Evangelium
12 Evangelium
13 Kázání
13 Kázání
14 Detail
14 Detail
15 Přímluvy
15 Přímluvy
16 Obětní průvod
16 Obětní průvod
17 Přinášení darů
17 Přinášení darů
18 Předání darů
18 Předání darů
19 U oltáře
19 U oltáře
20 Bohoslužba oběti
20 Bohoslužba oběti
21 Asistence
21 Asistence
22 Pozdravení pokoje
22 Pozdravení pokoje
23 Modlitba
23 Modlitba
24 Informace o programu
24 Informace o programu
25 Závěrem
25 Závěrem
26 Průvod
26 Průvod
27 Setkání
27 Setkání
28 Kněží
28 Kněží
29 Technické info
29 Technické info
30 Sčítání strávníků
30 Sčítání strávníků
31 Slovo o evagelizaci
31 Slovo o evagelizaci
32 Detail
32 Detail
33 Naslouchání
33 Naslouchání
34 Slovo generálního vikáře
34 Slovo generálního vikáře
35 Pastorace v diecézi
35 Pastorace v diecézi
36 Poutní výbor
36 Poutní výbor
37 Misie
37 Misie
38 Péče o mládež
38 Péče o mládež
39 Detail
39 Detail
40 Detail
40 Detail
41 Ekonomická otázka diecéze
41 Ekonomická otázka diecéze
42 Úspěchy charity
42 Úspěchy charity
43 Nabídka pomoci a povzbuzení
43 Nabídka pomoci a povzbuzení
44 Divadelní přestavení
44 Divadelní přestavení
45 Naslouchání
45 Naslouchání
46 Detail
46 Detail
47 Kostel Panny Marie
47 Kostel Panny Marie
48 Odraz kostela
48 Odraz kostela

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018