Hlavní menu:


Biřmování - Rosice

30.09.2012 17:49:23
Rosice nad Labem
Biřmovanci
Biřmovanci
Průvod
Průvod
Přivítání
Přivítání
Čtení
Čtení
Čtení
Čtení
Zpěv
Zpěv
Evangelium
Evangelium
Představení biřmovanců
Představení biřmovanců
Představení biřmovanců
Představení biřmovanců
Biřmovanci
Biřmovanci
Kázání
Kázání
Udílení svátosti
Udílení svátosti
Udílení svátosti
Udílení svátosti
Udílení svátosti
Udílení svátosti
Obětní dary
Obětní dary
Bohoslužba oběti
Bohoslužba oběti
Pohled z kůru
Pohled z kůru
Poděkování
Poděkování
Poděkování
Poděkování
Ocenění za službu ve farnosti
Ocenění za službu ve farnosti
Blahopřání k biskupskému výročí
Blahopřání k biskupskému výročí
Radost
Radost
Požehnání
Požehnání
Společné foto
Společné foto

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018