Hlavní menu:


Biřmování - PCE 06

05.05.2008 15:42:38
01 Průvod
01 Průvod
02 Pohled z kůru
02 Pohled z kůru
03 1. čtení
03 1. čtení
04 2. čtení
04 2. čtení
05 Zpěv sekvence
05 Zpěv sekvence
06 Evangelium
06 Evangelium
07 Homilie
07 Homilie
08 Celkový pohled
08 Celkový pohled
09 Biřmovanci
09 Biřmovanci
10 Biřmovanci
10 Biřmovanci
11 Vyznání víry
11 Vyznání víry
12 Zástup
12 Zástup
13 Modlitba
13 Modlitba
14 Biřmování
14 Biřmování
15 Biřmování
15 Biřmování
16 Před přímluvami
16 Před přímluvami
17 Přímluvy
17 Přímluvy
18 Přímluvy
18 Přímluvy
19 Přinesení darů
19 Přinesení darů
20 Obětní dary
20 Obětní dary
21 U oltáře
21 U oltáře
22 Biřmovanci
22 Biřmovanci
23 Biřmovanci
23 Biřmovanci
24 Průhled
24 Průhled
25 Ministranti
25 Ministranti
26 Ministranti
26 Ministranti
27 Poděkování
27 Poděkování
28 Předání darů
28 Předání darů
29 Společný dar
29 Společný dar
30 Požehnání
30 Požehnání
31 Společné foto - s kmotry
31 Společné foto - s kmotry
32 Společné foto - biřmovanci
32 Společné foto - biřmovanci

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018