Hlavní menu:


1. svaté přijímání v Pardubicích 2007

05.05.2008 18:46:19
01 Před kostelem
01 Před kostelem
02 U stolku
02 U stolku
03 Poslední informace
03 Poslední informace
04 Průvod
04 Průvod
05 Úvodní otázka
05 Úvodní otázka
06 Děti
06 Děti
07 Děti
07 Děti
08 Čtení
08 Čtení
09 Naslouchání
09 Naslouchání
10 Celkový pohled
10 Celkový pohled
11 Čtení
11 Čtení
12 Kázání
12 Kázání
13 Myšlenka Trojice
13 Myšlenka Trojice
14 Zapalování svíce
14 Zapalování svíce
15 Před vyznáním víry
15 Před vyznáním víry
16 Přímluvy
16 Přímluvy
17 Obětní průvod
17 Obětní průvod
18 Předávání darů
18 Předávání darů
19 U oltáře
19 U oltáře
20 Modlitba Otče náš
20 Modlitba Otče náš
21 Pozdravení pokoje rodičům
21 Pozdravení pokoje rodičům
22 Přijímání
22 Přijímání
23 Schola
23 Schola
24 Modlitba po přijímání
24 Modlitba po přijímání
25 Poděkování
25 Poděkování
26 Předávání upomínky
26 Předávání upomínky
27 Společné foto
27 Společné foto
28 Sladkosti
28 Sladkosti

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018