Hlavní menu:


1. svaté přijímání

26.05.2013 19:00:07
Pardubice - kostel sv. Bartoloměje
Průvod do kostela
Průvod do kostela
V kostele
V kostele
Před oltářem
Před oltářem
Děti
Děti
Děti
Děti
Pohled z presbytáře
Pohled z presbytáře
1. čtení
1. čtení
Žalm
Žalm
2. čtení
2. čtení
Evangelium
Evangelium
Kázání
Kázání
Kázání
Kázání
Zapalování křestní svíce
Zapalování křestní svíce
Zapalování křestní svíce
Zapalování křestní svíce
Obnova křestních závazků
Obnova křestních závazků
Přímluvy
Přímluvy
Obětní průvod
Obětní průvod
Dary
Dary
Dary
Dary
Dary
Dary
U oltáře
U oltáře
Pohled z kůru
Pohled z kůru
Pohled z kůru
Pohled z kůru
Schola
Schola
Schola
Schola
Tělo Kristovo
Tělo Kristovo
Pozdravení pokoje
Pozdravení pokoje
Modlitba
Modlitba
Detail
Detail
Svaté přijímání
Svaté přijímání
Svaté přijímání
Svaté přijímání
Po přijímání
Po přijímání
Modlitba
Modlitba
Modlitba
Modlitba
Losování
Losování
Potlesk
Potlesk
Předávání dárků
Předávání dárků
Poděkování rodičům
Poděkování rodičům
Poděkování
Poděkování
Radost
Radost
Radost
Radost
Poděkování katechetce
Poděkování katechetce
Požehnání
Požehnání
Společné foto
Společné foto

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018