Hlavní menu:


1. dětská bohoslužba - žehnání školních potřeb

01.09.2008 19:46:26
01 Průvod
01 Průvod
02 Příchod k oltáři
02 Příchod k oltáři
03 Začátek bohoslužby
03 Začátek bohoslužby
04 Schola
04 Schola
05 Věřící
05 Věřící
06 Čtení
06 Čtení
07 Žalm
07 Žalm
08 Naslouchání
08 Naslouchání
09 Evangelium
09 Evangelium
10 Informace
10 Informace
11 Kázání
11 Kázání
12 Naslouchání
12 Naslouchání
13 Další část kázání
13 Další část kázání
14 Dotaz
14 Dotaz
15 Celkový pohled
15 Celkový pohled
16 Rozhovor
16 Rozhovor
17 Modlitba
17 Modlitba
18 Požehnání školních potřeb
18 Požehnání školních potřeb
19 Přímluvy
19 Přímluvy
20 Průvod
20 Průvod
21 Dary
21 Dary
22 Bohoslužba oběti
22 Bohoslužba oběti
23 Schola
23 Schola
24 Detail
24 Detail
25 Modlitba Páně
25 Modlitba Páně
26 Společně
26 Společně
27 Modlitba
27 Modlitba
28 Losování
28 Losování
29 Ceny
29 Ceny
30 Dar pro novokněze
30 Dar pro novokněze
31 Poděkování
31 Poděkování
32 Požehnání
32 Požehnání

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018