Hlavní menu:


1. Dětská - žehnání školních potřeb

02.09.2012 19:33:35
Pardubice - klášterní kostel
Poprvé jako ministrant...
Poprvé jako ministrant...
Školní tašky a potřeby
Školní tašky a potřeby
1. služba Tomíka
1. služba Tomíka
U oltáře
U oltáře
Při modlitbě Otčenáš
Při modlitbě Otčenáš
Při modlitbě Otčenáš
Při modlitbě Otčenáš
Ministranti
Ministranti
Modlitba
Modlitba
Ohlášky
Ohlášky
Losování pohledů z prázdnin
Losování pohledů z prázdnin
Celkový pohled
Celkový pohled
Představování prvňáčků
Představování prvňáčků
Fidorka pro prvňáčky
Fidorka pro prvňáčky
Fidorka pro prvňáčky
Fidorka pro prvňáčky
Žehnání školních potřeb
Žehnání školních potřeb
Ministranti
Ministranti

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018