Hlavní menu:


Podmenu:Pondělní večery

Pondělní večery

Pondělní večery jsou volná setkávání lidí, kteří mají zájem o vytváření otevřeného společenství.

Účastníci chtějí mít aktivní podíl na liturgii a její přípravě, přednáškách a diskusích. Večery se konají v

kostele sv. Jana Křtitele v Pardubicích (ulice Bratranců Veverkových). Začínají přednáškou s diskusí,

bývají zakončeny bohoslužbou nebo rámovány společnou modlitbou. Všichni zájemci jsou srdečně

zváni. Podněty, připomínky a kritika jsou vítány.

Bližší ínformace o programu na stránce vecery.dohloubky.cz


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018