Postranní panel

Svátost smíření

Svátost smíření

Svátosti uzdravování - svátost smíření

(Katechismus katolické církve 1422-1498)

Svátost smíření (svatá zpověď) je vyvrcholením pokání křesťana, v níž se odpouští hříchy mocí Kristovou.

Podmínky:

  • lítost – tj. bolest ducha a odsouzení spáchaného hříchu spojeného s předsevzetím v budoucnu již nehřešit

  • vyznání hříchů před knězem – je nezbytné vyznat všechny těžké hříchy, kterých je si kajícník vědom, u všedních (každodenních vin) není zpověď nezbytná, ale církev ji naléhavě doporučuje. Pravidelná zpověď všedních hříchů pomáhá vychovávat svědomí, bojovat proti zlým náklonnostem, dát se Kristem uzdravit a postupovat v životě Ducha.

  • zadostiučinění (pokání) – po rozhřešení musí kajícník vykonat něco navíc, aby napravil a odčinil svoje viny, musí vykonat pokání (modlitba, almužna, služba bližnímu, skutky milosrdenství)

  • svátost smíření je nutná minimálně jedenkrát za rok – nejlépe o Velikonocích, doporučuje se však jedenkrát za měsíc

Příležitost ke slavení svátosti smíření je v naší farnosti půl hodinu před každou mší svatou a před prvním pátkem v měsíci (ve čtvrtek celý den dle rozpisu: kostel sv. Bartoloměje 08:00 - 16:00 hod.).

Dále před Vánocemi a Velikonocemi také během dne podle rozpisů na nástěnkách. Je možné se také domluvit s konkrétní knězem osobně.

 
 
Nahoru