Postranní panel

Svátost nemocných

Svátosti uzdravování - svátost nemocných

(Katechismus katolické církve 1499-1532)

Pán Ježíš uzdravoval nemocné a odpouštěl jim hříchy. Skrze víru, modlitbu kněze a pomazání posvátným olejem pozdvihne Pán duši nemocného a odpustí mu hříchy.

Podmínky:

  • přijmout ji může každý vážně nemocný (tělesně i duševně) nebo umírající věřící, i když je v bezvědomí. Přítomnost příbuzných je tady velmi vhodná – spolu se modlí

  • opakovaně může člověk přijmout při zhoršení stavu nebo jiné nemoci

  • věk nerozhoduje

V naší farnosti se uděluje tato svátost společně během bohoslužeb v měsíci listopadu, jinak na požádání v nemocnici nebo doma. Požádat o udělení svátosti nemocných lze kdykoli osobně nebo telefonicky na farním úřadě. Neodkládejte udělení této svátosti vaši blízkým.

Mše svatá v kapli v nemocnici je každou středu v 14:30 hod. (kromě měsíců července a srpna a pandemie). Kaple se nachází ve vstupním traktu nemocnice).

 
 
Nahoru