Hlavní menu:


Podmenu:Křest

Křest

Svátosti uvedení do křesťanského života - svátost křtu

(Katechismus katolické církve 1213-1284)

Svátost křtu je branou do života s Kristem a zapojení do společenství věřících – církve. Člověk se spojuje s Bohem, odpouštějí se mu hříchy, získává duchovní dary.

Podmínky přijetí svátosti:

a) křest dítěte:

  • víra ve spásu skrze Ježíše Krista - víra rodičů

  • příprava rodičů ( v rozsahu asi pěti setkání - nyní je společná)

  • kmotr má být praktikující katolík

Svátost křtu se udílí v naší farnosti dle domluvy v sobotu nebo v neděli.

b) křest dospělého:

  • víra ve spásu skrze Ježíše Krista - praktikující víra

  • příprava dospělých katechumenů bude trvat zpravidla minimálně jeden rok, záleží na vrůstání do církev a farního společenství.

Termín vlastního křtu se určuje dle připravenosti jeho žadatelů.

Skupina (K 19) - POKRAČUJÍCÍ PŘÍPRAVA ve středu v 19:00 hod. na faře (Kostelní 92, PCE)

22) 03.10.

23) 17.10.

24) 31.10.

25) 14.11.

26) 28.11.

27) 12.12.

 

Skupina (K 20) - ZAČÍNAJÍCÍ PŔÍPRAVA ve středu v 19:00 hod. na faře (Kostelní 92, PCE)

01) 26.09. - 1. setkání 

02) 03.10.

03) 17.10.

04) 31.10.

05) 14.11.

06) 28.11.

07) 12.12.

Ke stažení:101-Krestni_zapis_ditete-1.dot, 50 kB
102-Krestni_zapis_dospeleho.dot, 60 kB


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018