Hlavní menu:


Podmenu:Křest

Křest

Svátosti uvedení do křesťanského života - svátost křtu

(Katechismus katolické církve 1213-1284)

Svátost křtu je branou do života s Kristem a zapojení do společenství věřících – církve. Člověk se spojuje s Bohem, odpouštějí se mu hříchy, získává duchovní dary.

Podmínky přijetí svátosti:

a) křest dítěte:

  • víra ve spásu skrze Ježíše Krista - víra rodičů

  • příprava rodičů ( v rozsahu asi pěti setkání - nyní je společná)

  • kmotr má být praktikující katolík

Svátost křtu se udílí v naší farnosti dle domluvy v sobotu nebo v neděli.

b) křest dospělého:

  • víra ve spásu skrze Ježíše Krista - praktikující víra

  • příprava dospělých katechumenů bude trvat zpravidla minimálně jeden rok, záleží na vrůstání do církev a farního společenství.

Termín vlastního křtu se určuje dle připravenosti jeho žadatelů.

Skupina (K 19) - PŘÍPRAVA ve středu v 18:45 hod. na faře (Kostelní 92, PCE)

 

31) 27.02.

32) 13.03.

33) 27.03.

34) 10.04.

35) Sobota 20. dubna - Velikonoční vigilie 19:00 hod.

 

Skupina (K 20) - PŔÍPRAVA ve středu v 18:45 hod. na faře (Kostelní 92, PCE)

 

11) 27.02.

13) 13.03.

14) 27.03.

15) 10.04.

16) 24.04.

Ke stažení:101-Krestni_zapis_ditete-1.dot, 50 kB
102-Krestni_zapis_dospeleho.dot, 60 kB


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018