Postranní panel

Kněžství

Kněžství

Svátosti ke službě společenství - svátost kněžství

(Katechismus katolické církve 1536-1600)

Z mnoha učedníků si vybral Pán Ježíš některé, aby jim svěřil svou moc a poslal do světa hlásat Boží království, křtít, uzdravovat duše. Také dnes si mezi mladými muži občas vyhlédne některé a zavolá si je.

Podmínky:

  • římskokatolické vyznání

  • věk alespoň 18 let (před studiem)

  • úplné středoškolské vzdělání

  • svobodný (s poznáním povolání ke kněžské službě)

Svěcení uděluje biskup. Zájemce by měl oslovit některého kněze, nejlépe faráře, který ho doporučí biskupovi. Formace bohoslovce probíhá v Teologickém konviktu v Olomouci jeden rok a v Arcibiskupském kněžském semináři v Praze pět let, studium na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy.

 
 
Nahoru