Hlavní menu:


Podmenu:Eucharistie

Eucharistie

Svátosti uvedení do křesťanského života - Eucharistie

(Katechismus katolické církve 1322-1419)

Eucharistie označuje jak Kristovo tělo a krev (to je svátost), tak mši svatou, která je zdrojem a vrcholem celého křesťanského života. Středem slavení eucharistie (mše svaté) je chléb a víno, které se skrze Kristova slova a skrze vzývání Ducha svatého stanou tělem a krví Krista (svátost). Jiný název pro tuto svátost je „svaté přijímání“, které věřící přijímají během slavení mše svaté.

Podmínky všeobecně:

  • křest, víra v přítomnost Krista v Eucharistii

  • život v přátelství s Bohem, nepřítomnost těžkého hříchu (lehké hříchy dáváme Pánu na začátku mše svaté lítostí)

  • řádné plnění povinností křesťanského života a žije-li v manželství, uzavřel je před církví

Podmínky - 1. svaté přijímání:

  • předpokládá se absolvování minimálně již jednoho roku výuky náboženství

  • doporučuje se během 2. nebo 3. třídy

  • příprava na 1. svaté přijímání probíhá v naší farnosti vedle pravidelné výuky náboženství (zpravidla od měsíce února do června), konají ji kněží spolu s katechety ve spolupráci s rodiči, kteří se též účastní jednotlivých setkání

  • Mši svatou slavíme v naší farnosti každý den podle ohlášení. Nemocní mohou přijímat eucharistii kdykoliv na požádání doma či v nemocnici. Přijímat eucharistii mohou v katolickém kostele také řeckokatolíci a pravoslavní.

 


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018