Hlavní menu:


Podmenu:Biřmování

Svátosti uvedení do křesťanského života - svátost biřmování

(Katechismus katolické církve 1285-1321)

Svátost biřmování je přijetím pečeti darů Ducha svatého, aby křesťan vydával svědectví o své víře.

Biřmování je svátostí křesťanské dospělosti. V jakém smyslu? Jistě ne v tom, že by se udělovala pouze už dospělým - jako by za odměnu. Jako každá svátost je i svátost biřmování v první řadě darem. Díky biřmování křesťan získává schopnost, aby se stával více dospělým ve víře a v životě. Při křtu dostáváme sílu k tomu, abychom se mohli v Kristově jménu modlit. Při biřmování nám Bůh dává milost, abychom svůj vztah s Kristem dokázali žít i mimo zdi kostela. Svátost biřmování nás motivuje ke statečnému svědectví života mezi lidmi. 

Podmínky:

  • křest

  • věk - minimálně třináct let (posouzení individuální)

  • kmotr – již biřmovaný

  • příprava probíhá pod vedením kněze zpravidla jedenkrát za čtrnáct dní po dobu 3/4 roku.

Příprava v naší farnosti se koná jednou za 2 roky.

Aktuálně:

Ve čtvrtek 7. září19:00 hod. se na faře uskuteční 1. setkání zájemců o svátost biřmování. Zájemci se mohou přihlásit přímo na faře nebo pomocí e-mailové adresy farpar@volny.cz

Budou dvě skupiny budoucích biřmovanců: starší (nad 20 let) a mladší (do 20 let).

Skupinu starších povede pan biskup Josef Kajnek a bude mít asi 1x/14 dní.

 

Skupinu mladších povede P. Filip a P. Ondřej a bude mít 2 setkání za měsíc.

Pro tuto skupinu platí následující:

Počítáme s víkendovou akcí týden před biřmováním.

Pravidelná setkání budou v čase od 19:00 do 20:30.

Prvních deset setkání má „zahřívací“ charakter a až po nich se každý sám rozhodne, zda chce přijmout biřmování či nikoliv. Účast na přípravě tedy neznamená definitivním volbu přijmout biřmování.

Konkrétní termíny setkání mladších biřmovanců:
7.9.2017, 21.9., 5.10., 12.10., 9.11., 30.11., 14.12.,
11.1.2018, 25.1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5., 11.-13.5. VÍKEND s Duchem svatým v Králikách, 17.5.,19.5. – ZPOVÍDÁNÍ, 20.5. BIŘMOVÁNÍ 


S případnými dotazy se obracejte na P. Filipa Duška

tel.: 739 463 215, e-mail: Filipacdd@seznam.cz 

nebo na P. Ondřeje Špinlera

tel.: 604 536 470, e-mail: onsp@centrum.cz 

 

Starší zájemci ať se obrací na pana biskupa Josefa Kajneka

tel.: 603 533 107, e-mail: kajnek@bihk.cz

Ke stažení:2.8.-Birmovani_info.doc, 76 kB


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018