Hlavní menu:


Podmenu:Biřmování

Svátosti uvedení do křesťanského života - svátost biřmování

(Katechismus katolické církve 1285-1321)

Svátost biřmování je přijetím pečeti darů Ducha svatého, aby křesťan vydával svědectví o své víře.

Biřmování je svátostí křesťanské dospělosti. V jakém smyslu? Jistě ne v tom, že by se udělovala pouze už dospělým - jako by za odměnu. Jako každá svátost je i svátost biřmování v první řadě darem. Díky biřmování křesťan získává schopnost, aby se stával více dospělým ve víře a v životě. Při křtu dostáváme sílu k tomu, abychom se mohli v Kristově jménu modlit. Při biřmování nám Bůh dává milost, abychom svůj vztah s Kristem dokázali žít i mimo zdi kostela. Svátost biřmování nás motivuje ke statečnému svědectví života mezi lidmi. 

Podmínky:

  • křest

  • věk - minimálně třináct let (posouzení individuální)

  • kmotr – již biřmovaný

  • příprava probíhá pod vedením kněze zpravidla jedenkrát za čtrnáct dní po dobu 3/4 roku.

Příprava v naší farnosti se koná jednou za 2 roky.

Aktuálně:

Poslední běh přípravy na svátost biřmování proběhl v letech 2017-2018. Další přípravu plánujeme začít na podzim roku 2019 (udílení svatosti na jaře 2020). Zájemci se mohou přihlásit přímo na faře nebo pomocí e-mailové adresy farpar@volny.cz

 

Ke stažení:2.8.-Birmovani_info.doc, 76 kB


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018