Hlavní menu:


Podmenu:Biřmování

Svátosti uvedení do křesťanského života - svátost biřmování

(Katechismus katolické církve 1285-1321)

Svátost biřmování je přijetím pečeti darů Ducha svatého, aby křesťan vydával svědectví o své víře.

Biřmování je svátostí křesťanské dospělosti. V jakém smyslu? Jistě ne v tom, že by se udělovala pouze už dospělým - jako by za odměnu. Jako každá svátost je i svátost biřmování v první řadě darem. Díky biřmování křesťan získává schopnost, aby se stával více dospělým ve víře a v životě. Při křtu dostáváme sílu k tomu, abychom se mohli v Kristově jménu modlit. Při biřmování nám Bůh dává milost, abychom svůj vztah s Kristem dokázali žít i mimo zdi kostela. Svátost biřmování nás motivuje ke statečnému svědectví života mezi lidmi. 

Podmínky:

  • křest

  • věk - od 16-ti let věku (posouzení individuální)

  • kmotr – již biřmovaný

  • příprava probíhá pod vedením kněze 

Aktuálně:

Příprava na biřmování začne v rámci celé naší farnosti v září. Je určena pro vás, kteří jste ještě nepřijali svátost biřmováni, máte odvahu vzít odpovědnost za svou víru a je vám 16 let, horní věková hranice bez omezení J. Hlásit se můžete u otce Václava SDB do konce června, bližší info je ve Zpravodaji farnosti.

Mail: cune@centrum.cz,  mob. 731 600 070.

 


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018