Postranní panel

Svátosti

Svátosti - přípravy (řazení dle KKC)

  1. křest
  2. biřmování
  3. eucharistie (1. svaté přijímání)
  4. svátost smíření (zpověď)
  5. svátost nemocných (návštěvy nemocných)
  6. kněžství
  7. manželství

Podrobnosti o podmínkách přijetí svátostí v naší farnosti lze získat ve farní kanceláři (viz Kontakty).

 
 
Nahoru