Hlavní menu:


Podmenu:Svátosti

Svátosti - přípravy (řazení dle KKC)

  1. křest
  2. biřmování
  3. eucharistie (1. svaté přijímání)
  4. svátost smíření (zpověď)
  5. svátost nemocných (návštěvy nemocných)
  6. kněžství
  7. manželství

Podrobnosti o podmínkách přijetí svátostí v naší farnosti lze získat ve farní kanceláři (viz Kontakty).


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018