Postranní panel

Seniorklub

Seniorklub

     Jednou z aktivit pro starší farníky je jejich setkávání na seniorklubu, který se koná vždy d r u h o u  s t ř e d u v měsíci (mimo prázdninových měsíců) ve farním přednáškovém sále. Datum konání je též uváděn ve farním Zpravodaji a je také oznamován při nedělních mších sv. v ohláškách. Seniorklub začíná ve 14.30 hod. a končí zpravidla v 16.30 hod., ale je možné přijít i dříve, protože seniorky, které zajišťují pohoštění, přivítají každého hrnkem dobrého čaje.

V současné době vedou seniorklub p.ing. Jan K o h l  a Olga K y l a r o v á.

Setkání zahajuje p. Kohl krátkou úvodní promluvou a společnou modlitbou a poté jsou přečtena jména těch seniorů, kteří nebo které slaví příslušný měsíc své narozeniny a pokud jsou přítomni, dostanou kytičku a drobný dárek s písemnou gratulací. Ostatní oslavenci dostanou písemné přání buď do schránky nebo osobně (to zajišťují manželé Kylarovi). Je jistě příjemné a radostné obdržet blahopřání k narozeninám, ale je samozřejmě nutné adresu a datum narození sdělit paní Olze Kylarové, přičemž jsou zachovávána pravidla pro zacházení s těmito daty.

     V dalším průběhu setkání čte p. Kohl krátké povídky k zamyšlení i pobavení,  někdy i kvízy a dojde i na zpívání písniček za doprovodu hry na piano. Při různých příležitostech je program zpestřen recitacemi a zpěvem děti nebo skautek, hudební vložkou, apod.

     Poté je přestávka na vzájemné popovídání při kávě s doneseným drobným pečivem či zákusky, chlebíčky a jednohubkami, které připravily ochotné seniorky. Jsou to příjemné chvíle strávené v přátelské atmosféře.

     Po přestávce se promítají videa ze života farnosti, videa o přírodě či zajímavých místech a městech, nebo p. Kohl předčítá vybrané pasáže ze zajímavých knih, přidá informaci o chystaných akcích a úplně na závěr si všichni zazpívají píseň z kancionálu podle liturgického období.

     Seniorklub je otevřený všem seniorkám a seniorům naší farnosti a pokud vám to zdraví a další okolnosti dovolí, přijďte rozšířit řady farního společenství seniorů. Všichni jsou srdečně vítáni.  

 
 
Nahoru