Postranní panel

Rady farnosti

Rady farnosti

PASTORAČNÍ RADA

(16. prosince 2018 - 16. prosince 2022)

A) Farář a ostatní duchovní trvale činní ve farnosti na základě pověření biskupem 

 1. Mgr. Antonín FORBELSKÝ - předseda
 2. Mgr. Tomáš KVASNIČKA
 3. Mgr. Piotr ANTKIEWICZ
 4. Mgr. Marian KURYLO
 5. Mgr. Václav ČUNEK SDB
 6. Mgr. Vojtěch GLOGAR SDB
 7. jáhen Mgr. Karel KYLAR
 8. jáhen PhDr. Milan NOVOTNÝ
 9. jáhen Ing. Mgr. Ladislav TRAXLER

 

B) 5 členů zvolených farním společenstvím – pořadí dle počtu hlasů 

 1. Ing. Jiří PETRÁŠ, Ph.D.
 2. Pavla PECNOVÁ
 3. Mgr. Libor WAWRZACZ
 4. Ing. Marek DEML
 5. Bc. Martin BERAN

 

C) 5 členů jmenovaných farářem – pořadí dle abecedy

 1. Lukáš KÁNSKÝ - Salesiánský klub
 2. Ing. Jan KOHL - kostel Sv. Jana Křtitele, senioři, pondělní večery
 3. Zdeněk LUKAVSKÝ - kostel sv. Jiljí v Pardubičkách (akolyta, kostelník)
 4. Mgr. Bohuslav ŠLÉGR - akolyta
 5. Bc. Martina TRAXLEROVÁ - rodiny

 

D) členové zastávající služby ve farnosti

 1. Prof. Jiří KUCHVÁLEK - hudba - regenschori
 2. Mgr. Marie HUBÁLKOVÁ - ředitelka Oblastní charity Pardubice
 3. Pavla BEDNÁŘOVÁ - pastorační asistentka

 

EKONOMICKÁ RADA

(28. února 2022 - 28. února 2024)

Členové ER: 

 1. Mgr. Antonín FORBELSKÝ - předseda
 2. Mgr. Stanislav HYKYŠ
 3. Ing. Eva JIRÁSKOVÁ
 4. Ing. Helena KOSOVÁ
 5. Josef SOUKUP
 6. Zdeněk LUKAVSKÝ - zástupce Pastorační rady

 

 
 
Nahoru