Postranní panel

Rady farnosti

Rady farnosti

PASTORAČNÍ RADA

(16. prosince 2018 - 16. prosince 2022)

A) Farář a ostatní duchovní trvale činní ve farnosti na základě pověření biskupem 

 1. Mgr. Antonín FORBELSKÝ - předseda
 2. Mgr. Tomáš KVASNIČKA
 3. Jakub BRABENEC
 4. Mgr. Marian KURYLO
 5. Mgr. Václav ČUNEK SDB
 6. Mgr. Vojtěch GLOGAR SDB
 7. Mgr. Jiří KŘEMEČEK SDB
 8. jáhen Ing. Josef JINOCH
 9. jáhen Mgr. Karel KYLAR
 10. jáhen PhDr. Milan NOVOTNÝ
 11. jáhen Ing. Mgr. Ladislav TRAXLER

 

B) 5 členů zvolených farním společenstvím – pořadí dle počtu hlasů 

 1. Ing. Jiří PETRÁŠ, Ph.D.
 2. Pavla PECNOVÁ
 3. Mgr. Libor WAWRZACZ
 4. Ing. Marek DEML
 5. Bc. Martin BERAN

 

C) 5 členů jmenovaných farářem – pořadí dle abecedy

 1. Lukáš KÁNSKÝ - Salesiánský klub
 2. Ing. Jan KOHL - kostel Sv. Jana Křtitele, senioři, pondělní večery
 3. Zdeněk LUKAVSKÝ - kostel sv. Jiljí v Pardubičkách (akolyta, kostelník)
 4. Mgr. Bohuslav ŠLÉGR - akolyta
 5. Bc. Martina TRAXLEROVÁ - rodiny

 

D) členové zastávající služby ve farnosti

 1. Prof. Jiří KUCHVÁLEK - hudba - regenschori
 2. Mgr. Marie HUBÁLKOVÁ - ředitelka Oblastní charity Pardubice
 3. Pavla BEDNÁŘOVÁ - pastorační asistentka

 

EKONOMICKÁ RADA

(28. února 2020 - 28. února 2022)

Členové ER: 

 1. Mgr. Antonín FORBELSKÝ - předseda
 2. Mgr. Stanislav HYKYŠ
 3. Ing. Eva JIRÁSKOVÁ
 4. Ing. Helena KOSOVÁ
 5. Josef SOUKUP
 6. Zdeněk LUKAVSKÝ - zástupce Pastorační rady

 

 
 
Nahoru