Hlavní menu:


Podmenu:Víra v životě

Víra v životě

Program bude aktualizován začátkem měsíce září

 Rádi mezi sebou uvítáme každého, kdo se chce dozvědět více o Ježíšově životě, lépe porozumět biblickým textům, nebo si povídat o tom, jak evangelium působí v našich životech. Scházíme se 1x za 14 dní  od 18.30 do 20.00 hodin na faře v Pardubicích.

Víra v životě se přesuje z úterý na čtvrtek. 

Následující termíny budou vždy 18:30 hod.

Těší se na Vás Zuzka a Nikol


 


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018