Postranní panel

Večeřadlo Panny Marie

Večeřadlo Panny Marie

Zakladatelem hnutí je italský kněz Stefano Gobi. Panna Maria si tohoto kněze vyvolila pro své dílo spásy. Nyní je už rozšířené po celém světě. Od Ní, od poloviny 20.stol., přijímal ve vnitřních sděleních poselství, ve kterých žádala o modlitby za svět, který se odvrátil od Boha a křesťanských hodnot. Vyzývala, aby se věřící scházeli,zasvěcovali se Jejímu Neposkvrněnému Srdci, aby se sjednotili s papežem a církví s ním spojenou.

Na základě těchto výzev byly zakládány skupiny kněží a laiků, tzv. "Večeřadla modlitby s Pannou Marií."

Hlavní náplní těchto shromáždění je modlitba růžence/nejlépe rozjímavého/ a zasvěcení se Matce Boží. Také každý, kdo se Večeřadel účastní, by se denně měl růženec modlit. P. Maria vyslovila přání, aby Ji lidé plně důvěřovali, aby šířili Její poselství a svým osobním životem dávali ostatním dobrý příklad.

K hlubšímu pochopení spirituality tohoto hnutí byla vydána tzv. "Modrá kniha" s názvem: "Kněžím,přemilým synům Panny Marie". Je určena jak zasvěceným osobám, tak laikům.

Podrobnější informace lze najít na intrnetu pod názvem: Mariánské kněžské hnutí 

V Pardubicích se Večeřadla P.M. konají pravidelně, vždy první sobotu v měsíci, po ranní mši sv. v kostele sv. Jana Křtitele.

 

Informace na telefonu: Josefa Krejčová 736 256 055

 
 
Nahoru