Postranní panel

Modlitby za nemocné - Nemocnice

K nemocnému s láskou

Modlitby za nemocné v Pardubické nemocnici

Program bude aktualizován začátkem září

místo: Kaplička v Pardubické nemocnici, Centrum duchovní péče OÁZA - 1. patro budovy č. 13. u hlavní vrátnice

čas

den

Vítán je každý, kdo touží mezi nás přijít!

Pán Ježíš kdysi chodil po této zemi mezi lidmi. S každým člověkem jednal s láskou. Každého, kdo ho upřímně prosil, uzdravil na duši a něho dokonce i na těle. Modlitby jsou účinnou prosbou k Pánu Ježíši, aby opět chodil po této zemi a aby jeho uzdravující láska k nemocným působila i dnes.

V rámci modliteb za nemocné budou dle možností zajištěny i mše sv. či bohoslužby slova.

Do bohoslužeb budou - všeobecným způsobem - zahrnuty úmysly z tzv.
Knihy přímluv za nemocné, do níž bude mít každý možnst napsat svou prosbu.

"Budou-li dva z vás na zemi svorně o cokoli žádat, bude jim to dopřáno od mého Otce, který je v nebesích. Shromáždí-li se totiž dva nebo tři v mém jménu, jsem tam uprostřed nich." (Mt 18,19-20)

Kontakt: 

 

 

 

 
 
Nahoru