Postranní panel

Modlitby otců

Modlitby otců

Již několik let se jednou měsíčně schází skupinka otců ke společné modlitbě na faře. Impulsem nám byla obdobná aktivita matek.

Hnutí Modlitby otců a Modlitby matek vzniklo v roce 1995 v Anglii, odkud se začalo postupně šířit i do dalších zemí.

Smyslem hnutí i našeho setkávání je čtení Božího slova pro povzbuzení našeho otcovství a společná modlitba za naše rodiny, zvláště za děti.

Společenství není omezeno jen pro fyzické otce, ale je otevřené i pro otce duchovní, se kterými můžeme prožívat sounáležitost v rodině farnosti.

V letošním roce se budeme scházet každou třetí středu v měsíci v 19 hodin na faře.

Konkrétní termíny jednotlivých setkání jsou následující:

18.9., 16.10., 20.11. a 18.12.

 

Děkujeme Ti, Pane, náš Bože,

za překrásný dar otcovství.

Dej, abychom měli vždy

pěkný vztah s našimi dětmi

a daruj nám trpělivost a naslouchající srdce,

abychom rozpoznali jejich potřeby

a abychom v nich viděli Tebe.

Kéž nikdy nezapomeneme,

Jak důležité je být otcem.

 

Více na http://www.modlitbyotcu.cz/

 

Roman Netušil

 
 
Nahoru