Postranní panel

Modlitby otců

Modlitby otců

Program bude aktualizován začátkem září

Již několik let se jednou měsíčně schází skupinka otců ke společné modlitbě na faře. Impulsem nám byla obdobná aktivita matek.

Hnutí Modlitby otců a Modlitby matek vzniklo v roce 1995 v Anglii, odkud se začalo postupně šířit i do dalších zemí.

Smyslem hnutí i našeho setkávání je čtení Božího slova pro povzbuzení našeho otcovství a společná modlitba za naše rodiny, zvláště za děti.

Společenství není omezeno jen pro fyzické otce, ale je otevřené i pro otce duchovní, se kterými můžeme prožívat sounáležitost v rodině farnosti.

V letošním roce se budeme scházet každou třetí středu v měsíci v 19 hodin na faře.

Konkrétní termíny jednotlivých setkání jsou následující:

18.9., 16.10., 20.11. a 18.12.

 

Děkujeme Ti, Pane, náš Bože,

za překrásný dar otcovství.

Dej, abychom měli vždy

pěkný vztah s našimi dětmi

a daruj nám trpělivost a naslouchající srdce,

abychom rozpoznali jejich potřeby

a abychom v nich viděli Tebe.

Kéž nikdy nezapomeneme,

Jak důležité je být otcem.

 

Více na http://www.modlitbyotcu.cz/

 

Roman Netušil

 
 
Nahoru