Hlavní menu:


Podmenu:Výuka náboženství

ROZVRH pro školní rok 2018/19 

Kontakt: P. Antonín Forbelský, forbelsky@centrum.cz731 598 842

 PŘEDŠKOLÁCI:

R) Čtvrtek 16:45–17:30 A. Lukavská (farní sál)  
S) Středa 09:00–09:45 P. Benešová (Salesiáni)

 

ŠKOLÁCI:

A)     
B) 2. třída Úterý 16:00 - 16:45 Z. Nápravníková (farní sál)
C) 1. třída Pátek  13:30 - 14:15    O. Tenková (Salesiáni)
D) 2. třída Pátek 13:30 - 14:15 V. Glogar (Salesiáni)
E) 


F) 1.-4. tř. Čtvrtek 15:15 - 16:30 I. Zbrojová (fara) Kat.Dobr.past.I.a + II.a 
G) 1.-6. tř. Středa 15:00 - 16:00 A. Forbelský (Mikulovice - škola)
H) 
   
I) 3. třída Pátek 14:15 - 15:00 V. Glogar (Salesiáni) celoroční přípr. 1SVP
J) 3.-6. tř. Čtvrtek 14:15 - 15:30 I. Zbrojová (fara) Kat.Dobr.past. II.a + II.c
K)
   
L)4.-6. tř. Úterý 17:00 - 17:45 A. Forbelský (fara)
M) 4.-5. tř. Pátek 14:15 - 15:00 O. Tenková (Salesiáni)
N) 6.-7. tř. Pátek 14:15 - 15:00 J. Woclavek (Salesiáni)
O) 7. třída Středa 15:30 - 16:15 J. Woclavek (fara)
P) 8.-9. tř. Středa 16:30 - 17:15 F. Dušek (fara) 
Q) Spol. ml. Pátek 17:00 - 20:30 J. Woclawek (Salesiáni - spolčo od 14 let)


Příprava dětí k  1. svatému přijímání (1SVP):

 1) na faře: bude probíhat zvlášť, mimo uvedený rozpis hodin, formou specielní katecheze, a to v období leden – květen 2019. Je třeba, aby dítě mělo absolvováno alespoň rok výuky náboženství, ideální věk je mezi 2. a 3. třídou. Podrobnosti budou uvedeny ve Zpravodaji farnosti v prosinci 2018. Rodiny, které projeví zájem o přípravu na přihlášce do náboženství, dostanou informace osobně,  e-mailem nebo poštou.

2) u salesiánů: bude probíhat v rámci pravidelného setkávání - skupina "I" (Pátek 14:15 - 15:00 - P. Vojtěch Glogar, salesiáni.

 

* PŘIHLÁŠKA * PŘIHLÁŠKA * PŘIHLÁŠKA * PŘIHLÁŠKA * PŘIHLÁŠKA *

Údaje dítěte
Údaje rodičů
Zájem o výuku

Mám zájem o přípravu mého dítěte ke křtu:

   

Mám zájem o přípravu mého dítěte k Prvnímu svatému přijímání:

   

Příprava dětí k  1. svatému přijímání (1SVP):

  1. na faře bude probíhat zvlášť, mimo uvedený rozpis hodin, formou specielní katecheze v období leden – květen 2019. Podrobnosti budou uvedeny ve Zpravodaji farnosti v prosinci 2018. Rodiny, které projeví zájem o přípravu na této přihlášce, dostanou informace osobně, e-mailem nebo poštou.

  2. u salesiánu v pátek od 14:15 – 15:00, kterou vede P. Vojtěch Glogar.


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018