Hlavní menu:


Podmenu:Ministranti

Ministranti

Ministrantské schůzky - program bude aktualizován 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náplň: výcvik k dobré službě u oltáře i v životě, hry, soutěže, dobrodružství i pohoštění

Den: pátek

Čas: 16:00 - 17:30 hod.

Místo: Fara, Kostelní 92, Pardubice

Kontakt: Václav Metelka (Vim) - tel: 728 156 899; e-mail: v.metelka@volny.cz

Poznámka: každý pátek

Kdo je ministrant?

Být ministrantem není jen o tom umět přisluhovat u oltáře (držet knížku, umět stát, poklekat apod.), znamená to mnohem více...!

Latinské slovo ministrare znamená "sloužit".

Komu sloužíme? Bohu u oltáře a lidem ke kterým nás Bůh posílá.

Dnes má bohužel slovo "služba" leckdy nádech něčeho otravného či podřadného. Služebníci jsou dnes vnímáni spíše jako hlupáci. Ve středověku to ale bylo docela jinak. Když chtěl mladík udělat kariéru a vyrůst po všech stránkách v muže, tak šel do služby.

Mohl sloužit u sedláka a tam se naučit, jak se starat o hospodářství a získat sílu. Mohl taky jít do služeb rytíře a tam se naučil, co všechno musí umět rytíř: ohánět se s mečem, vytrvale bojovat za krále, vybraně se chovat u dvora a ještě dříve – hřebelcovat koně, vyčistit si boty, připravit nocleh v přírodě, ulovit divokou zvěř, umět hovořit u dvora cizími jazyky, umět hrát na hudební nástroje, umět logicky promýšlet útok, mrštně se ohánět v bitvě, atd.

Sloužit tedy nebyla žádná hanba, ale výsada! My sloužíme Bohu u oltáře a lidem okolo sebe. Kolik lidí to vůbec neumí?! Máme jedinečný úkol, díky němuž se z nás „panošů“ mohou stát rytíři!


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018