Postranní panel

Česky

? Jak se zrodilo přátelství mezi farnostmi sv.Bartoloměje v Pardubicích a sv.Konrada v Augsburgu?
V roce 1992 na přání pana biskupa Karla Otčenáška (CZ) byli vysláni zástupci farností diecéze Hradec Králové na diecézní setkání do Augsburgu. Pardubickou farnost zastupoval Josef Matyáš.
Farnost sv.Konrada z Augsburgu zastoupená Norbertem Ammerem si vybrala tehdy naše město Pardubice a tak byly navázány první kontakty.

? Co je cílem tohoto přátelství?
Snažíme se s pomocí Boží navazovat a rozvíjet osobní kontakty lidí z obou farností. Společně chceme stavět mosty mezi národy a odstraňovat předsudky zaviněné dějinami.

? Jak pokračovalo vzájemné poznávání?
Česko-německou hranicí každoročně projížděl autobus s českými nebo německými farníky, kteří se vydali objevovat krásu nové krajiny, jejích měst a památek a poznávat nové lidi. Naše společná víra nám byla důležitým pilířem a univerzální řečí i ve chvílích, kdy naše jazykové schopnosti nedokázaly sdělit naše pocity. Pro krátkou vzpomínku si prohlédněte pár fotografií z výletů v odkazu Fotogalerie.

Některé radostné (bolestné) okamžiky za uplynulých 15 let:

1993 – účast na znovuvysvěcení kostela P.Marie v Pardubicích
1994 – účast na znovuvysvěcení kostela sv. Jana Křtitele v Pardubicích
5/1995 – úmrtí P.Antonína Kindermana – P.Mair za něj slouží mši sv. na Kunětické hoře
1993,94,96 – společné adventní koncerty u sv.Konráda
1996 – účast na otevření farní charity v Pardubicích
1997 – účast na znovuvysvěcení kostela sv.Bartoloměje
2/1999 – návštěva v Pardubicích, přijetí primátorem města Ing.Stříteským, koncert dechové
kapely dopravního podniku Augsburg
4/1999 – účast na slavnosti 60. výročí založení farnosti sv.Konráda, skauti z Pardubic též
2001 – náštěva v Augsburgu, přijetí na radnici primátorem města p.Gandenheimerem
2002 – setkání v Pardubicích u příležitosti 10 letého trvání našeho přátelství
2003 – P.Mair byl jmenován vikářem – má na starost asi 10 farností v Augsburgu
každý rok – darování paškálu pardubické farnosti jako projev přátelství

Je jenom na nás, jak se bude toto přátelství dále rozvíjet.

 
 
Nahoru