Postranní panel

Manželství

Manželství

Svátosti ke službě společenství - svátost manželství

(Katechismus katolické církve 1601-1666)

Manželská láska mezi mužem a ženou je prostředkem k posvěcení člověka. Sám Bůh učinil z manželství znamení své přítomnosti, neboť muž a žena se sobě navzájem odevzdávají a tak se milují. Kristus je přítomen v lásce křesťanů a posiluje manžele v jejich společném životě. Manželství je také znamením spojení Boha s člověkem. Tuto svátost si udělují snoubenci navzájem.

Podmínky:

  • být pokřtěn, být svobodný, být plnoletý

  • sňatek mezi katolíkem a nekatolíkem (příp. nepokřtěným) je možný za určitých podmínek – nebránit partnerovi ve víře, umožnit katolickou výchovu dětí

  • katolický křesťan je povinen uzavřít manželství před církví v kostele – pokud uzavřel jen civilní sňatek, může i dodatečně požádat o zplatnění před církví; zůstává členem církve, ale nemůže chodit ke svatému přijímání a být kmotrem; o své situaci se může poradit s knězem

V naší farnosti připravuje snoubenecké páry kněz nebo jáhen. Je vhodné přijít na faru včas (půl roku před plánovanou svatbou) a zamluvit si termín; vlastní příprava trvá asi tři měsíce (tj. asi pět setkání - dle dohody). Svatební obřady se konají většinou v sobotu při mši svaté nebo při samostatném obřadu.

Informace z pohledu státu

Ke stažení Ke stažení
 
 
Nahoru