Postranní panel

Křest

Křest

Svátosti uvedení do křesťanského života - svátost křtu

(Katechismus katolické církve 1213-1284)

Svátost křtu je branou do života s Kristem a zapojení do společenství věřících – církve. Člověk se spojuje s Bohem, odpouštějí se mu hříchy, získává duchovní dary.

Podmínky přijetí svátosti:

a) křest dítěte:

  • víra ve spásu skrze Ježíše Krista - víra rodičů

  • příprava rodičů ( v rozsahu asi pěti setkání - nyní je společná)

  • kmotr má být praktikující katolík

Svátost křtu se udílí v naší farnosti dle domluvy v sobotu nebo v neděli.

b) křest dospělého:

  • víra ve spásu skrze Ježíše Krista - praktikující víra

  • příprava dospělých katechumenů bude trvat zpravidla minimálně jeden rok, záleží na vrůstání do církev a farního společenství.

Termín vlastního křtu se určuje dle připravenosti jeho žadatelů.

 

Skupina K 22 - (od 09/2020) - PŘÍPRAVA v úterý  v 19:00 hod.  na faře - Kostelní 92, Pardubice.

Skupina K 23 - (od 09/2021) - PŘÍPRAVA v úterý  v 19:00 hod.  na faře - Kostelní 92, Pardubice.

 

TERMÍNY SETKÁNÍ 2022 (K 22 a K 23):

08) 11. ledna

09) 25. ledna

10) 08. února

11) 22. února

12) 08. března

13) 22. března

14) 05. dubna

 

OBŘADY K 22:

A) 09. ledna - neděle v 09:00 hod. (kostel sv. Bartoloměje) - Přijetí do Katechumenátu

B) 06. března - neděle v 09:00 hod. (kostel sv. Bartoloměje) - Přijetí mezi čekatele křtu

C) 16. dubna - sobota v 19:00 hod. (kostel sv. Bartoloměje) - SLAVNOST KŘTU

 

Ke stažení Ke stažení
 
 
Nahoru