Postranní panel

Biřmování

Svátosti uvedení do křesťanského života - svátost biřmování

(Katechismus katolické církve 1285-1321)

Svátost biřmování je přijetím pečeti darů Ducha svatého, aby křesťan vydával svědectví o své víře.

Biřmování je svátostí křesťanské dospělosti. V jakém smyslu? Jistě ne v tom, že by se udělovala pouze už dospělým - jako by za odměnu. Jako každá svátost je i svátost biřmování v první řadě darem. Díky biřmování křesťan získává schopnost, aby se stával více dospělým ve víře a v životě. Při křtu dostáváme sílu k tomu, abychom se mohli v Kristově jménu modlit. Při biřmování nám Bůh dává milost, abychom svůj vztah s Kristem dokázali žít i mimo zdi kostela. Svátost biřmování nás motivuje ke statečnému svědectví života mezi lidmi. 

Podmínky:

  • křest

  • věk - od 16-ti let věku (posouzení individuální)

  • kmotr – již biřmovaný

  • příprava probíhá pod vedením kněze 

Aktuálně:

1. setkání žadatelů o přípravu na biřmování se uskuteční ve středu 14. září 2022 v 19:00 hod. na faře. Je určena pro vás, kteří jste ještě nepřijali svátost biřmováni, máte odvahu vzít odpovědnost za svou víru a je vám 16 let, horní věková hranice bez omezení J. 

 

 
 
Nahoru