Postranní panel

Mládež

MLÁDEŽ V PARDUBICÍCH 

Společenství středoškoláků 

Od 15 do 20 let

Každý týden ve středu

Začínáme v 18:00 setkáním na faře (v knihovně)

19:30studentská mše svatá (kostelsv. Bartoloměje)

Poté volné setkání do 21:00 (v Knihovně)

 

Kontakt:

P. Piotr Antkiewicz (petr.antkiewicz@email.cz ; tel.: 603 550 271) 

 

Společenství vysokoškoláků

Každý týden ve středu

Začínáme v 19:30 studentskou mši svatou (kostelsv. Bartoloměje)

poté setkání na faře (v sále)

 

Kontakt:

P. Radek Martinek (radek.norbert@seznam.cz; tel.: 605 435861)

 

Ministranti 

Od 10 let až do neurčita :-) 

Každý týden v pátek

Od 16:00 do 17:30 na faře (v učebně)

 

Kontakt:

P. Piotr Antkiewicz (petr.antkiewicz@email.cz; tel.: 603 550 271)

František Traxler (francesco.tx@seznam.cz; tel.: 608 876 924)

 

 

Spolčo 

Od 15 do 20 let

Většinou 2x za měsíc (termíny viz plakátek) 

V PÁTEK od 17:30 – 21:00 u Saleziánů (ve středisku)

Kontakt:

Jiří George Woclawek (woclawek@pce.sdb.cz; tel: 777 259 334)

 

V SOBOTU od 18:00 – 21:00 na faře (v sále)

 Kontakt:

P. Piotr Antkiewicz 

Dominika Olivova

 

 

 
 
Nahoru