Postranní panel

Společenství manželů

Jsme společenství manželů, kteří se pravidelně scházejí 1x měsíčně na faře (mimo měsíce červenec a srpen), trávíme společně letní týdenní dovolenou, jarní pobyt na Vesmíru a zapojujeme se i do dalších akcí farnosti

K informacím o společenství kontaktujte Mgr. Libora Wawrzacze na tel. 601 580 804 a domluvíme případnou návštěvu našeho společenství. Byli bychom moc rádi, kdyby se našly další páry, které by založily nové skupinky společenství manželů a k tomu bychom Vám rádi pomohli našemi zkušenostmi několikaletého scházení se při prohlubování víry a uvědomění si důležitosti dobrého manželského vztahu.

 
 
Nahoru