Postranní panel

Výuka náboženství

 ROZVRH pro školní rok 2022/2023

Výuka na faře:

  • Kontakt: Kostelní 92, Pardubice 530 02, e-mail: farpar@volny.cz
  • Příprava na 1. svaté přijímání: bude probíhat zvlášť, mimo uvedený rozpis hodin, formou specielní katecheze, a to v období leden – květen 2023. Podmínkou je, aby dítě mělo absolvováno alespoň rok výuky náboženství, ideální věk je mezi 2. a 3. třídou. Podrobnosti budou uvedeny ve Zpravodaji farnosti v prosinci 2022. Rodiny, které projeví zájem o přípravu na přihlášce do náboženství, dostanou informace osobně,  e-mailem nebo poštou.

            A 1 * Malé děti od 1. roku * pátek * 09:00 - 11:00 * Kateřina Kučerová * Spojil

            A 2 * Předškoláci               * čtvrtek * 16:45 - 17:30 * Agnieszka Lukavská * farní sál (1x za 14 dní)

            D * 1. - 3. třída                  * čtvrtek * 15:45 - 17:00 * Irena Zbrojová * učebna

            E * 3. - 5. třída                  * čtvrtek * 14:45 - 16:00 * Irena Zbrojová * učebna

            H * 6. - 8. třída                  * úterý * 17:00 - 17:45 * P. Piotr Antkiewicz * učebna

           

 

Výuka u Salesiánů:

  • Podmínkou přihlášení na výuku náboženství u salesiánů je členství v SKM (Salesiánský klub mládeže).
  • Kontakt: Zborovského náměstí 2018, Pardubice 530 02, e-mail: sasm@pardubice.sdb.cz,  jiri.woclawek@gmail.com
  • Příprava na 1. svaté přijímání: celoroční - v pátek od 14:30 – 15:15, kterou vede P. Vojtěch Glogar SDB. (skupina F.)

            B.           1. třída                Pátek                  13:30 – 14:15                   Martina Traxlerová                           

            C.           2. třída                Pátek                  13:30 – 14:15                   P. Vojtěch Glogar SDB                           

            F.           3. třída                Pátek                  14:30 – 15:15                   P. Vojtěch Glogar SDB (přípr. 1 SVP)           

            G.          4. – 5. třída         Pátek                  14:30 – 15:15                   Martina Traxlerová                           

            I.           6. - 7. třída         Pátek                  14:45 – 15:30                   Petr Kučera                                   

            J.           8. - 9. třída         Pátek                  14:45 – 15:30                   Jiří Woclawek SDB   

   

PŘIHLÁŠKA NA NÁBOŽENSTVÍ NA FAŘE: (Kostelní 92, PCE)

 

Údaje dítěte
Údaje rodičů
Zájem o výuku

Mám zájem o přípravu mého dítěte na 1. sv. přijímání na faře:

   

GDPR 

Římskokatolická farnost – arciděkanství Pardubice je správcem osobních údajů přihlášeného dítěte ve smyslu Nařízení o GDPR. Osobní údaje výslovně uvedené v této přihlášce zpracovává na základě jejího podání, a to výhradně za účelem řádné výuky náboženství včetně nezbytné evidence žáků. Osobní údaje zpracovává jen v nezbytné míře a rozsahu po dobu konání výuky a dále po nezbytně nutnou dobu z důvodu svých oprávněných zájmů. Přístup k nim má jen administrátor farnosti a osoba jím řádně pověřená k výuce náboženství. Dítě, respektive jeho zákonní zástupci mají právo žádat o doplnění, upřesnění či aktualizaci údajů, o informaci, které jejich osobní údaje správce zpracovává, o přístup k nim či jejich kopie. Dojdou-li k závěru, že jsou údaje zpracovávány neoprávněně, mohou požádat o jejich výmaz či omezení zpracování. S podněty se lze obracet na farností určeného pověřence, jehož jméno a kontakty poskytne katecheta či administrátor farnosti.

 
 
Nahoru