Postranní panel

Augsburg

Augsburg

Jen ten, kdo druhého zná, mu může rozumět.

Naše farnost sv.Bartoloměje v Pardubicích navázala již před 15 lety (1992) kontakty s farností sv. Konrada v Augsburgu. Rozhodli jsme se tento kontakt obnovit, proto Vám chceme nabídnout:

  • pravidelné překlady farních zpravodajů Augsburgu a Pardubic
  • nové kontakty na ICQ, Skype nebo Email
  • informace o novinkách ze všech krajů naší republiky ( jsou tam odkazy na jejich webové stránky)
  • informace o aktuálních mezinárodních křesťanských setkáních mládeže

Potěší nás, když nám sdělíte Vaše nápady k jejich vylepšení.

Markéta Rohlíková, Markéta Kalivodová, Alžběta Hofericová, Daniela Volfová, Marie Metelková


st. Konrad

Nur wer den andern kennt, kann ihn auch verstehen.

Unsere Pfarrgemeinde St.Bartholomäus in Pardubice hat schon Kontakte mit der Pfarrgemeinde St.Konrad in Augsburg vor 15 Jahren angeknüpft (1992). Wir haben uns entschieden, diesen Kontakt weiter aufzubauen, deshalb möchten wir Euch folgendes anbieten:

  • Regelmässige übersetzte Pfarrbriefe aus Augsburg und Pardubice
  • Neue Kontakte auf dem ICQ, Skype, oder Email
  • Auskunft über die Neuigkeiten aus allen Bezirken unseres Landes (es gibt dort Hinweise auf ihre Websites)
  • Auskunft von den aktuellen internationalen christlichen Jugendtreffen

Wir danken Euch für Eure Interesse und hoffen, dass Euch unsere Website gefällt. Wir freuen uns auch über neue Ideen oder Verbesserungsvorschläge von Euch.

Marketa Rohlikova, Marketa Kalivodova, Alzbeta Hofericova, Daniela Volfova, Marie Metelkova

 
 
Nahoru